CLILC

 

Gwirfoddoli

Mae awdurdodau lleol yn gweithio gyda'u partneriaid, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) ac Un Llais Cymru (ULlC) i gefnogi gwirfoddoli yn gymunedau. 

Am ragor o wybodaeth neu i gofrestru diddordeb mewn gwirfoddoli'n lleol ewch i: 

Canllawiau ac adnoddau

Adeiladu ar ymateb y gymuned a gwirfoddoli - 21 Mai 2020 (YouTube)

Rhan o gyfres o ddigwyddiadau CGGC Cymru – Paratoi ar gyfer gwahanol ddyfodol.

Roedd y digwyddiad hwn yn dod â chynghorau gwirfoddol sirol, cynghorau cymuned a thref ac awdurdodau lleol at ei gilydd i rannu profiadau o sut mae cymunedau wedi’u cefnogi trwy argyfwng COVID-19 ac archwilio sut gallwn adeiladu ar brofiad diweddar i ddatblygu gwirfoddoli yn lleol.

Blog am y digwyddiad.

https://www.wlga.cymru/volunteering