CLILC

 

Cyfres Gweithdai Datgarboneiddio

Mae cynghorau ledled Cymru yn cyflwyno prosiectau cyffrous ac arloesol ar eu teithiau i ddatgarboneiddio a Net Zero Carbon. Er mwyn tynnu sylw at yr arfer gorau, mae CLlLC yn cynnal cyfres o Weithdai Datgarboneiddio misol i staff yn gynghorau i rannu dysgu ar draws Awdurdodau Lleol. Mae'r gyfres yn dilyn y meysydd blaenoriaeth a nodwyd ym “Trywydd Datgarboneiddio'r Sector Cyhoeddus Cymru”: Adeiladau, Symudedd a Thrafnidiaeth, Defnydd Tir a Chaffael.

 

Bydd gwybodaeth ac adnoddau o'r gweithdai ar gael ar y wefan hon.


Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: Jenny Lloyd

https://www.wlga.cymru/decarbonisation-masterclass-series