CLILC

 

Canllawiau Comisiynu ar gyfer Pobl ag Anableddau Dysgu

Mae Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol Cymru (NCB) wedi datblygu’r canllawiau hyn. Maen nhw wedi gwneud y canlynol

 

 

Bwriad y canllawiau yw darparu arweiniad o’r radd flaenaf i gefnogi’r dasg o weithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â chomisiynu gwasanaethau ar gyfer pobl ag anableddau dysgu. Yn y pen draw, bydd canllawiau manylach yn cymryd lle’r rhain o ran meysydd gwasanaeth penodol, gan ddechrau gyda gwasanaethau byw â chymorth.

 

Ar ben rhoi arweiniad mewn perthynas â chomisiynu, gall comisiynwyr hefyd ddefnyddio’r adnodd hwn i edrych yn fanwl ar eu harferion comisiynu cyfredol.  


Mae rhagor o wybodaeth gan: Maria Bell

https://www.wlga.cymru/commissioning-guidance-for-people-with-learning-disabilities