CLILC

 
  • RSS

Archifau

100 mlynedd ers pleidlais i rai menywod, ond cynnydd yn dal ei angen 

Dydd Mawrth, 06 Chwefror 2018 Categorïau: Newyddion
Mae WLGA yn dathlu canrif ers Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1918 a roddodd y bleidlais i rai menywod yn y Deyrnas Unedig. Dywedodd y Cynghorydd Mary Sherwood (Abertawe), Cyd Lefarydd WLGA dros Gydraddoldeb, Diwygio Llesiant a... darllen mwy
 

WLGA yn croesawu Adroddiad Adolygiad Seneddol ar iechyd a gofal cymdeithasol 

Dydd Mawrth, 16 Ionawr 2018 Categorïau: Gwasanaethau cymdeithasol Newyddion
Mae WLGA yn croesawu cyhoeddi Adroddiad yr Adolygiad Seneddol ar iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’r adolygiad wedi mabwysiadu dull systemau cyfan o asesu sut y gallai systemau iechyd a gofal cymdeithasol sicrhau canlyniadau iechyd a llesiant gwell... darllen mwy
 

Penodi Ysgrifennydd Cabinet newydd dros Lywodraeth Leol 

Dydd Gwener, 03 Tachwedd 2017 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion
Yn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru o’r Cabinet newydd, dywedodd y Cynghorydd Debbie Wilcox (Casnewydd): “Hoffwn longyfarch Alun Davies AC ar ei benodiad fel yr Ysgrifennydd Cabinet newydd dros Lywodraeth Leol. Mae eisoes wedi dangos... darllen mwy
 

WLGA yn croesawu cefnogaeth pwyllgor Cynulliad dros ddatganoli pwerau datblygu economaidd i ranbarthau 

Dydd Iau, 02 Tachwedd 2017 Categorïau: Datblygu economaidd, cynllunio, trafnidiaeth ac adfywio Newyddion
Wrth groesawu’r adroddiad gan Bwyllgor y Cynulliad ar gyfer Economi, Isadeiledd a Sgiliau heddiw, dywedodd y Cynghorydd Rob Stewart (Abertawe), Llefarydd WLGA dros Ddatblygu Economi, Ewrop ac Egni: “Rwy’n falch bod casgliadau’r pwyllgor yn... darllen mwy
 

Cynllun i annog cydweithio agosach gyda llywodraeth leol 

Dydd Llun, 30 Hydref 2017 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion
Heddiw, cyhoeddwyd y cynllun diweddaraf sy'n amlinellu sail perthynas newydd rhwng Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol. Mae'r Cynllun Llywodraeth Leol yn edrych ar sut y bydd Llywodraeth Cymru, llywodraeth leol a'r gwasanaeth cyhoeddus ehangach ... darllen mwy
 

Newidiadau Llywodraeth Cymru i drefniadau cyllido Rhaglen Cefnogi Pobl 

Dydd Gwener, 27 Hydref 2017 Categorïau: Tai
Yn ymateb i gyhoeddiad diweddar Llywodraeth Cymru ynglŷn â threfniadau cyllid y Rhaglen Cefnogi Pobl, dywedodd y Cynghorydd Anthony Hunt (Torfaen), Llefarydd WLGA dros Gyllid: “Mae llywodraeth leol wedi ymrwymo i weithio gyda’n partneriaid i ... darllen mwy
 

WLGA yn galw am saib wrth gyflwyno Credyd Cynhwysol 

Dydd Iau, 26 Hydref 2017 Categorïau: Diwygio trefn y budd-daliadau Newyddion
Mae WLGA heddiw wedi mynegi pryder gyda’r Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a Phensiynau, David Gauke AS, am brofiadau unigolion wrth hawlio budd-dal Credyd Cynhwysol. Gyda’r bwriad o symleiddio’r ddarpariaeth les yn y DU, mae’r broses o gyflwyno’r ... darllen mwy
 

Setliad Llywodraeth Leol – Ymosod Cyson ar llywodraeth leol yn parhau, meddai WLGA 

Dydd Mawrth, 10 Hydref 2017 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
Mae’r setliad llywodraeth leol a gyhoeddwyd gan Llywodraeth Cymru yn parhau cyfnod o wyth mlynedd o ostyngiad mewn termau real i gyllid llywodraeth leol. Yng nghyd-destun llymder parhaus a maith, bydd cynghorau yn gweld y setliad yn hynod o anodd ... darllen mwy
 

Arweinydd WLGA yn dweud bod “Llymder yn syniad â dyfodol disglair tu cefn iddo” 

Dydd Mawrth, 03 Hydref 2017 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
Dangosir gan gyhoeddiad cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru heddiw y bydd gwasanaethau cyhoeddus yn parhau i wynebu heriau sylweddol. Mae’r cynnydd a welir ar olwg gyntaf y gyllideb oherwydd cyfnewid o bortffolios gweinidogol eraill ac mae hyn yn... darllen mwy
 

Cynghorau yn arwain y ffordd mewn cynyddu cynhyrchiant a thwf economaidd 

Mae Arweinydd WLGA heddiw wedi nodi pwysigrwydd gweithio gyda’n gilydd i ganfod atebion dyfeisgar i gynyddu cynhyrchiant a datblygu gweithlu medrus yn ein cymunedau. Siaradodd y Cynghorydd Debbie Wilcox mewn seminar cyfnewid i rannu dysgu a... darllen mwy
 
Tudalen 10 o 42 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 40 > >>
https://www.wlga.cymru/Blog/ViewList.aspx?pageid=68&mid=909&pagenumber=10