CLILC

 

Posts in Category: Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru

  • RSS

Datganiad gan grŵp arweinwyr CLlLC am y sefyllfa yn Wcráin 

Dydd Mawrth, 08 Mawrth 2022 Categorïau: Ewrop Newyddion Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru
Mae pawb ar draws llywodraeth leol Cymru wedi eu dychryn o weld y dinistr sy’n datblygu yn Wcráin. Heddiw, cyfarfu Arweinwyr Grwpiau CLlLC i drafod yr argyfwng dyngarol cynyddol yn y wlad. Dros y penwythnos ysgrifennodd Arweinydd CLlLC, Andrew... darllen mwy
 

Ymateb CLlLC i'r ymosodiadau ar Wcrain 

Dydd Iau, 03 Mawrth 2022 Categorïau: Newyddion Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru
Yn ymateb i'r ymosodiadau brawychus ar yr Wcrain, dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan (Rhondda Cynon Taf), Arweinydd CLlLC: “Mae pawb ar draws llywodraeth leol yng Nghymru wedi eu brawychu o weld y digwyddiadau erchyll sydd ar droed yn yr... darllen mwy
 

Llwyddiant i Bartneriaeth Strategol Mewnfudo Cymru 

Dydd Gwener, 19 Tachwedd 2021 Categorïau: Newyddion Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru
Cydnabyddwyd Partneriaeth Strategol Mewnfudo Cymru yng Ngwobrau Heddlu Dyfed Powys 2021 am eu gwaith yn cydlynu’r ymateb i gartrefu ceiswyr lloches mewn baracs y Weinyddiaeth Amddiffyn ym Mhenalun, Sir Benfro. Bu’r Bartneriaeth, sy’n cael ei... darllen mwy
 

Cynghorau yn ymrwymo i chwarae eu rhan yn yr ymdrechion i ailsefydlu ffoaduriaid Affganistan 

Dydd Llun, 23 Awst 2021 Categorïau: Newyddion Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru
Mae llywodraeth leol yng Nghymru wedi ei arswydo i dystio’r digwyddiadau yn Affganistan ac wedi adnewyddu’r addewid i gefnogi Llywodraeth y DU i ail-leoli staff wedi’i cyflogi’n lleol o’r rhanbarth. Cyfarfu arweinwyr ar frys gyda Gweinidogion... darllen mwy
 
https://www.wlga.cymru/Blog/ViewCategory.aspx?cat=48&mid=909&pageid=68