CLILC

 

Posts in Category: Dysgu gydol oes

  • RSS

CLlLC yn croesawu ailgyflwyno gorchuddion wyneb mewn ysgolion uwchradd 

Dydd Llun, 29 Tachwedd 2021 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion
Yn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru y bydd gorchuddion wyneb yn cael eu hailgyflwyno mewn ysgolion uwchradd, colegau a phrifysgolion, dywedodd y Cynghorydd Ian Roberts (Sir y Fflint), Llefarydd CLlLC dros Addysg: “Dwi’n croesawu penderfyniad ... darllen mwy
 

Angen eglurder o ran amserlen dychwelyd ysgolion 

Dydd Mercher, 17 Chwefror 2021 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion
Mae llywodraeth leol yn galw ar Lywodraeth Cymru am fap ffordd clir ar gyfer dod a mwy o ddisgyblion nôl i’r ysgol pan fo’n ddiogel i wneud hynny. Yn flaenorol, cyhoeddwyd cychwyn ar gynllun cam-wrth-gam gan Lywodraeth Cymru o’r wythnos yn... darllen mwy
 

Dull gweithredu cyffredin ar gyfer ailagor ysgolion ym mis Ionawr 

Dydd Iau, 17 Rhagfyr 2020 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion
Yn dilyn trafodaethau helaeth, mae Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) wedi cytuno ar ddull gweithredu cyffredin ar gyfer dychwelyd i'r ysgol ym mis Ionawr. Gyda lefelau trosglwyddo’r coronafeirws yn parhau i gynyddu... darllen mwy
 

Ysgolion uwchradd a cholegau Cymru yn symud i ddysgu ar-lein o ddydd Llun ymlaen fel rhan o 'ymdrech genedlaethol i atal trosglwyddo’r coronafeirws' 

Dydd Iau, 10 Rhagfyr 2020 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion
Bydd ysgolion uwchradd a cholegau Cymru yn symud i ddysgu ar-lein o ddydd Llun, 14 Rhagfyr ymlaen fel rhan o 'ymdrech genedlaethol i atal trosglwyddo’r coronafeirws' cadarnhaodd y Gweinidog Addysg Kirsty Williams heddiw. Dywedodd y Gweinidog yn... darllen mwy
 

Canolbwyntio ar Anghenion Dysgwyr ac Ymddiried yn yr Athrawon 

Dydd Llun, 17 Awst 2020 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion
Mae llywodraeth leol Cymru yn credu mai defnyddio asesiadau athrawon – Graddau a Asesir gan y Ganolfan – yw’r unig ddull teg o bennu graddau lefel A, lefel UG a TGAU eleni ac mae’n galw ar y Gweinidog Addysg i weithredu’r newid polisi hwn ar unwaith ... darllen mwy
 

Ysgolion i ailagor o fis Medi 

Dydd Iau, 09 Gorffennaf 2020 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion
Yr wythnos hon, argymhellodd Grŵp Cynghori Technegol Cymru, sy’n darparu cyngor gwyddonol a thechnegol i’r Llywodraeth yn ystod argyfyngau, wrth y Gweinidog y dylai ysgolion “gynllunio i agor ym mis Medi gyda 100% o’r disgyblion yn bresennol ar... darllen mwy
 

Cefnogi pobl ifanc trwy’r argyfwng 

Dydd Llun, 29 Mehefin 2020 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion
Mae cynghorau yng Nghymru wedi canmol gweithwyr ieuenctid am eu rôl gwerthfawr yn cefnogi pobl ifanc yn ystod yr argyfwng presennol. Wrth nodi Wythnos Gwaith Ieuenctid eleni, mae llywodraeth leol wedi cydnabod sut mae gweithwyr ieuenctid wedi... darllen mwy
 

Cynllun pwyllog ac arloesol ar gyfer disgyblion i “Ddod i’r Ysgol, Dal Ati i Ddysgu, Paratoi ar gyfer yr Haf a mis Medi” o 29ain Mehefin yn cael ei groesawu gan gynghorau 

Dydd Mercher, 03 Mehefin 2020 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion
Yn ymateb i’r cyhoeddiad gan y Gweinidog Addysg heddiw, dywedodd y Cynghorydd Ian Roberts (Sir Y Fflint), Llefarydd CLlLC dros Addysg: “Mae’r ffordd hon ymlaen yn rhoi cyfle i bob plentyn i gael gweld eu ffrindiau ac athrawon wyneb-i-wyneb,... darllen mwy
 

Gwelliant nodedig mewn addysg yng Nghymru 

Dydd Mawrth, 03 Rhagfyr 2019 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion
Mae CLlLC heddiw wedi croesawu’r canlyniadau PISA diweddaraf, sy’n dangos gwelliant nodedig ymhob ardal o system addysg Cymru. Wedi’i gydlynu gan y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD), mae PISA’n asesu dealltwriaeth a ... darllen mwy
 

Ceisio barn ar wasanaeth synhwyraidd a chyfathrebu yn Ne Ddwyrain Cymru 

Dydd Mawrth, 29 Hydref 2019 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion
Gwahoddir rhieni yn Ne Ddwyrain Cymru i fynychu unrhyw un o nifer o gyfarfodydd sy’n cael eu cynnal i ganfod barn ar y ddarpariaeth o wasanaethau synhwyraidd a chyfathrebu yn y rhanbarth, fel rhan o adolygiad annibynnol. Yn cael ei adnabod fel... darllen mwy
 
Tudalen 1 o 2 1 2 > >>
https://www.wlga.cymru/Blog/ViewCategory.aspx?cat=34&pageid=68&mid=909