CLILC

 

Posts From Medi, 2021

  • RSS

CLlLC yn ymateb i feirniadaeth gan Fforwm Gofal Cymru 

Mae CLlLC wedi amddiffyn cynghorau a’r gweithlu gofal cymdeithasol ymroddgar yn dilyn sylwadau sarhaus a di-sail a wnaed gan Fforwm Gofal Cymru mewn ymateb i gyhoeddiad cadarnhaol Llywodraeth Cymru am fwy o gyllid ar gyfer gofal cymdeithasol. ... darllen mwy
 

Croesawu cyllid ychwanegol ar gyfer gofal cymdeithasol 

Dydd Mawrth, 14 Medi 2021 Categorïau: Newyddion
Yn dilyn y cyhoeddiad heddiw gan y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyllid o £40m ar gyfer gofal cymdeithasol, dywedodd y Cynghorydd Huw David (Penybont ar Ogwr) Llefarydd CLlLC dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: “Rydyn ni’n... darllen mwy
 
https://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=9&year=2021&pageid=68&mid=909