Diolch i weithwyr ieuenctid am eu “cyfraniad enfawr mewn cyfnodau anodd”

Dydd Llun, 28 Mehefin 2021

Yr wythnos hon mae Cynghorau yng Nghymru yn nodi Wythnos Gwaith Ieuenctid trwy ddiolch i weithwyr ieuenctid y wlad.

 

Mae Wythnos Gwaith Ieuenctid yn gyfle i ddangos a dathlu effaith ac amrywiaeth gwaith ieuenctid ledled Cymru; gyda’r nod o hyrwyddo dealltwriaeth ehangach o, a chefnogaeth i waith ieuenctid.

Dywedodd y Cynghorydd Ian Roberts, Llefarydd CLlLC dros Addysg:

 

“Wedi bod yn athro fy hun, rwy’n gwybod faint mae pobl ifanc yn ei elwa o gael rhwydwaith cefnogol o’u hamgylch. Mae gweithwyr ieuenctid yn ffurfio rhan allweddol o’r rhwydwaith hwnnw, trwy wella bywydau ifanc a’u hannog i gyrraedd eu potensial llawn.

 

“Mae Gwaith Ieuenctid yn llwybr gyrfa sy’n rhoi boddhad mawr ac yn darparu amrywiaeth o fanteision a all wella rhagolygon a bywydau’r genhedlaeth nesaf. Mae’n helpu pobl ifanc i ddatblygu'n holistig, yn gymdeithasol ac yn datblygu hyder, hunan-barch a hunaniaeth pobl ifanc.

 

“Mae eu gwaith wedi bod yn bwysicach nag erioed yn ystod y flwyddyn heriol ddiwethaf a hoffwn ddiolch iddynt i gyd am eu cyfraniad enfawr mewn cyfnod mor anodd."

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30