Teyrnged i’r Cynghorydd Mair Stephens

Dydd Mercher, 12 Ionawr 2022

Mae ein cydymdeimlad a’n meddyliau gyda theulu a ffrindiau’r Cynghorydd Mair Stephens.

Bu Mair yn aelod poblogaidd a ffyddlon o Gyngor CLlLC, gan gynrychioli’r CLlLC ar y Cyngor Partneriaeth a Bwrdd Data Cymru.

Bydd yn cael ei chofio’n gynnes a’i cholli’n fawr gan deulu, ffrinidau a chydweithwyr o fewn CLlLC, ar draws Cymru, ac o fewn Sir Gaerfyrddin a’i chymuned.

 

DIWEDD

 

Nodiadau i Olygyddion

Ceir yma ddatganiad gan Gyngor Sir Gaerfyrddin yn talu teyrnged i’r diweddar Gynghorydd Mair Stephens.

 

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30