CLILC

 

Posts in Category: Democratiaeth leol a llywodraethu

  • RSS

Archifau

Apwyntio Arweinydd newydd CLlLC 

Dydd Gwener, 06 Rhagfyr 2019 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion
Cafodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Bwrdesitref Sirol Rhondda Cynon Taf, ei apwyntio yn Arweinydd CLlLC yng nghyfarfod Cyngor CLlLC (29fed Tachwedd 2019), yn dilyn cyflwyniad y cyn-Arweinydd y Farwnes Wilcox o Gasnewydd i Dŷ’r... darllen mwy
 

Arweinwyr cynghorau DU yn cytuno i weithredu ar y cyd ar safonau mewn bywyd cyhoeddus 

Dydd Gwener, 08 Tachwedd 2019 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion
Cyfarfu arweinwyr y pedwar Cymdeithas Llywodraeth Leol yn Fforwm y DU yng Nghaerdydd ar y 5ed o Dachwedd i drafod ein blaenoriaethau cyffredin a chytuno rhaglen ar y cyd o weithredu i hybu gwarineb mewn bywyd cyhoeddus. Gan groesawu ei... darllen mwy
 

Cyfnod ymgynghoriad wedi’i ymestyn ar gyfer adolygiad i wasanaeth synhwyraidd a chyfathrebu De Ddwyrain Cymru 

Dydd Mawrth, 16 Gorffennaf 2019 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Gwella a chyflawni Newyddion
Bydd rhagor o amser yn cael ei roi i adolygiad annibynnol i ddarpariaeth Gwasanaeth synhwyraidd a chyfathrebu rhanbarthol De Ddwyrain Cymru i gasglu tystiolaeth gan randdeiliaid perthnasol. Yn cael ei adnabod fel SENCOM, darperir y gwasanaeth yn... darllen mwy
 

Arweinydd CLlLC yn annog cynghorwyr i sefyll yn erbyn bygythiadau ac ymosodiadau mewn bywyd cyhoeddus 

Dydd Mercher, 03 Gorffennaf 2019 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion
Mae Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), y Cynghorydd Debbie Wilcox, wedi rhybuddio heddiw am y cynnydd mewn bygythiadau a cham-drin aelodau etholedig. Yn siarad yng nghynhadledd flynyddol y Gymdeithas Llywodraeth Leol (LGA) yn... darllen mwy
 

Datganiad CLlLC: Arweinydd yn talu teyrnged i'r Cyng Aaron Shotton 

Dydd Iau, 04 Ebrill 2019 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion
Mewn ymateb i ddatganiad cynharach y Cynghorydd Aaron Shotton yn cadarnhau ei fwriad i gamu i lawr fel Arweinydd Cyngor Sir y Fflint, dywedodd y Cynghorydd Debbie Wilcox (Casnewydd), Arweinydd WLGA: “Hoffwn dalu teyrnged a diolch i Aaron am ei... darllen mwy
 

CLlLC yn llongyfarch Prif Weinidog newydd 

Dydd Iau, 13 Rhagfyr 2018 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion
Yn llongyfarch Mark Drakeford AC ar ei gadarnhau yn Brif Weinidog Cymru, meddai Arweinydd CLlLC, y Cynghorydd Debbie Wilcox (Casnewydd): “Ar ran CLllC a llywodraeth leol yng Nghymru, rwy’n llongyfarch Mark Drakeford AC yn wresog ar ei gadarnhau... darllen mwy
 

Ymateb WLGA i gyhoeddiad diweddaraf Llywodraeth Cymru ar ad-drefnu llywodraeth leol 

Mae WLGA yn nodi’r cyhoeddiad heddiw o’r Papur Gwyrdd gan Lywodraeth Cymru ar ad-drefnu llywodraeth leol. Roedd llywodraeth leol eisoes yn ymateb yn rhagweithiol i’r rhaglen flaenorol o gydweithio rhanbarthol ac yn datblygu agenda y Bargeinion Twf a ... darllen mwy
 

Llywodraeth leol yn #GweithioDrosGynnydd ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod 

Caiff Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ei nodi heddiw gyda llu o weithgareddau ar draws Cymru i ddathlu cyfraniad menywod ac i weithio dros gynnydd ar gynrychiolaeth gyfartal. Bydd cyfarfodydd rhwydweithiau menywod, trafodaethau ac arddangosfeydd... darllen mwy
 

Penodi Ysgrifennydd Cabinet newydd dros Lywodraeth Leol 

Dydd Gwener, 03 Tachwedd 2017 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion
Yn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru o’r Cabinet newydd, dywedodd y Cynghorydd Debbie Wilcox (Casnewydd): “Hoffwn longyfarch Alun Davies AC ar ei benodiad fel yr Ysgrifennydd Cabinet newydd dros Lywodraeth Leol. Mae eisoes wedi dangos... darllen mwy
 

Cynllun i annog cydweithio agosach gyda llywodraeth leol 

Dydd Llun, 30 Hydref 2017 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion
Heddiw, cyhoeddwyd y cynllun diweddaraf sy'n amlinellu sail perthynas newydd rhwng Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol. Mae'r Cynllun Llywodraeth Leol yn edrych ar sut y bydd Llywodraeth Cymru, llywodraeth leol a'r gwasanaeth cyhoeddus ehangach ... darllen mwy
 
Tudalen 1 o 2 1 2 > >>
http://www.wlga.cymru/Blog/ViewCategory.aspx?cat=35&mid=909&pageid=68