CLILC

 

Posts in Category: Democratiaeth leol a llywodraethu

  • RSS

CLlLC yn ymateb i feirniadaeth gan Fforwm Gofal Cymru 

Mae CLlLC wedi amddiffyn cynghorau a’r gweithlu gofal cymdeithasol ymroddgar yn dilyn sylwadau sarhaus a di-sail a wnaed gan Fforwm Gofal Cymru mewn ymateb i gyhoeddiad cadarnhaol Llywodraeth Cymru am fwy o gyllid ar gyfer gofal cymdeithasol. ... darllen mwy
 

25 Mlwyddiant sefydlu’r 22 o awdurdodau lleol Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

Dydd Iau, 01 Ebrill 2021 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion
Yn cyfarch Cyngor CLlLC ar 25ain Mawrth, dywedodd y Cynghorydd Huw David (Penybont ar Ogwr), Llywydd CLlLC: “Mae hi’n 25 mlynedd yr wythnos hon ers sefydlu ein 22 o awdurdodau unedol a CLlLC.” “Fel arfer, fe fydden ni wedi dathlu’r... darllen mwy
 

Cynghorau’n cytuno i weithredu uchelgeisiol i hybu amrywiaeth 

Dydd Llun, 08 Mawrth 2021 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion
Cytunwyd ar raglen uchelgeisiol o ran Amrywiaeth mewn Democratiaeth gan CLlLC i sicrhau bod siambrau cyngor yn fwy cynrychiadol o’u cymunedau yn dilyn yr etholiadau lleol ym mis Mai 2022. Ar ddydd Gwener, ar drothwy Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, ... darllen mwy
 

Lansio maniffesto CLlLC ar gyfer etholiadau Senedd 2021 

Dydd Llun, 23 Tachwedd 2020 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion
Heddiw, mae CLlLC yn lansio maniffesto beiddgar sydd yn gosod ei blaenoriaethau i ddarparu hyd yn oed yn fwy ar gyfer ein cymunedau lleol. Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yw’r corff sy’n cynrychioli’r 22 cyngor yng Nghymru, ac mae... darllen mwy
 

Y Senedd yn cymeradwyo Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau 

Heddiw, fe gytunodd y Senedd ar y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) a fydd yn cyflwyno ystod o ddiwygiadau i lywodraeth leol dros yr 18 mis nesaf. Mae’r Bil yn un o ddim ond dau sydd yn cael eu hystyried gan y Senedd yn ystod yr argyfwng ... darllen mwy
 

Apwyntio Arweinydd newydd CLlLC 

Dydd Gwener, 06 Rhagfyr 2019 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion
Cafodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Bwrdesitref Sirol Rhondda Cynon Taf, ei apwyntio yn Arweinydd CLlLC yng nghyfarfod Cyngor CLlLC (29fed Tachwedd 2019), yn dilyn cyflwyniad y cyn-Arweinydd y Farwnes Wilcox o Gasnewydd i Dŷ’r... darllen mwy
 

Arweinwyr cynghorau DU yn cytuno i weithredu ar y cyd ar safonau mewn bywyd cyhoeddus 

Dydd Gwener, 08 Tachwedd 2019 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion
Cyfarfu arweinwyr y pedwar Cymdeithas Llywodraeth Leol yn Fforwm y DU yng Nghaerdydd ar y 5ed o Dachwedd i drafod ein blaenoriaethau cyffredin a chytuno rhaglen ar y cyd o weithredu i hybu gwarineb mewn bywyd cyhoeddus. Gan groesawu ei... darllen mwy
 

Cyfnod ymgynghoriad wedi’i ymestyn ar gyfer adolygiad i wasanaeth synhwyraidd a chyfathrebu De Ddwyrain Cymru 

Dydd Mawrth, 16 Gorffennaf 2019 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Gwella a chyflawni Newyddion
Bydd rhagor o amser yn cael ei roi i adolygiad annibynnol i ddarpariaeth Gwasanaeth synhwyraidd a chyfathrebu rhanbarthol De Ddwyrain Cymru i gasglu tystiolaeth gan randdeiliaid perthnasol. Yn cael ei adnabod fel SENCOM, darperir y gwasanaeth yn... darllen mwy
 

Arweinydd CLlLC yn annog cynghorwyr i sefyll yn erbyn bygythiadau ac ymosodiadau mewn bywyd cyhoeddus 

Dydd Mercher, 03 Gorffennaf 2019 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion
Mae Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), y Cynghorydd Debbie Wilcox, wedi rhybuddio heddiw am y cynnydd mewn bygythiadau a cham-drin aelodau etholedig. Yn siarad yng nghynhadledd flynyddol y Gymdeithas Llywodraeth Leol (LGA) yn... darllen mwy
 

Datganiad CLlLC: Arweinydd yn talu teyrnged i'r Cyng Aaron Shotton 

Dydd Iau, 04 Ebrill 2019 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion
Mewn ymateb i ddatganiad cynharach y Cynghorydd Aaron Shotton yn cadarnhau ei fwriad i gamu i lawr fel Arweinydd Cyngor Sir y Fflint, dywedodd y Cynghorydd Debbie Wilcox (Casnewydd), Arweinydd WLGA: “Hoffwn dalu teyrnged a diolch i Aaron am ei... darllen mwy
 
Tudalen 1 o 2 1 2 > >>
http://www.wlga.cymru/Blog/ViewCategory.aspx?cat=35&mid=909&pageid=68