CLILC

 

Posts From Ebrill, 2020

  • RSS

Ymateb CLlLC i gyhoeddiad cyllid COVID-19 Gweinidog y DU dros Gymunedau, Tai a Llywodraeth Leol 

Yn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth DU heddiw, dywedodd Arweinydd CLlLC y Cynghorydd Andrew Morgan (Rhondda Cynon Taf):
Dydd Sadwrn, 18 Ebrill 2020 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
“Mae cyhoeddiad Llywodraeth y DU heddiw yn cydnabod pwysigrwydd cynghorau ar draws y DU ac mae’r £95m o arian canlyniadol yn gyfraniad i’w groesawu yn y frwydr yn erbyn Coronavirus yng Nghymru. Dyw gwaith cynghorau dros yr wythnosau diwethaf wedi... darllen mwy
 

"Byddwch yn wyliadwrus rhag dwyllwyr Coronavirus" 

Dydd Sadwrn, 18 Ebrill 2020 Categorïau: Gwasanaethau diogelu’r cyhoedd Newyddion
Mae cynghorau Cymru yn rhybuddio trigolion i fod yn wyliadwrus ymysg cynnydd mewn sgamiau yn gysylltiedig â COVID-19. Pobl hŷn a phobl fregus sy’n hunan-ynysu sy’n cael eu hystyried â’r mwyaf o risg o gael eu targedu gan dwyllwyr yn honni i... darllen mwy
 
http://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=4&year=2020&pageid=68&mid=909