CLILC

 

Posts From Rhagfyr, 2020

  • RSS

Cynghorau yn croesawu 3.8% o hwb cyllidebol ar gyfer 2021-22 

Dydd Mawrth, 22 Rhagfyr 2020 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
Heddiw, mae llywodraeth leol yn croesawu setliad ariannol cadarnhaol gan Lywodraeth Cymru ar ddiwedd blwyddyn eithriadol. Bydd cynghorau yn gweld cynnydd cyfartalog o 3.8% i’w refeniw craidd yn 2021-22, yn cynrychioli hwb £172m o’i gymharu a’r... darllen mwy
 

Dull gweithredu cyffredin ar gyfer ailagor ysgolion ym mis Ionawr 

Dydd Iau, 17 Rhagfyr 2020 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion
Yn dilyn trafodaethau helaeth, mae Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) wedi cytuno ar ddull gweithredu cyffredin ar gyfer dychwelyd i'r ysgol ym mis Ionawr. Gyda lefelau trosglwyddo’r coronafeirws yn parhau i gynyddu... darllen mwy
 

Ysgolion uwchradd a cholegau Cymru yn symud i ddysgu ar-lein o ddydd Llun ymlaen fel rhan o 'ymdrech genedlaethol i atal trosglwyddo’r coronafeirws' 

Dydd Iau, 10 Rhagfyr 2020 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion
Bydd ysgolion uwchradd a cholegau Cymru yn symud i ddysgu ar-lein o ddydd Llun, 14 Rhagfyr ymlaen fel rhan o 'ymdrech genedlaethol i atal trosglwyddo’r coronafeirws' cadarnhaodd y Gweinidog Addysg Kirsty Williams heddiw. Dywedodd y Gweinidog yn... darllen mwy
 

Cytuno ar ddull Cymru gyfan i gadw ysgolion ar agor cyn y Nadolig 

Dydd Gwener, 04 Rhagfyr 2020 Categorïau: Newyddion
Cytunwyd ar ddull cyffredin gan Lywodraeth Cymru a CLlLC ar gyfer trefniadau mewn ysgolion ar ddiwedd tymor y Nadolig, yn dilyn trafodaeth estynedig â’r bwriad i sicrhau darpariaeth sydd mor gyson â phosib ledled Cymru o dan amgylchiadau sy’n parhau ... darllen mwy
 
http://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=12&year=2020&pageid=68&mid=909