CLILC

 

Posts From Ionawr, 2022

  • RSS

Hyrwyddo amrywiaeth ymysg cynghorwyr  

gan Arweinydd CLlLC, y Cynghorydd Andrew Morgan
Dydd Gwener, 14 Ionawr 2022 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion
Bydd yr etholiadau lleol eleni ym mis Mai yn gyfle i gymryd camau breision dros amrywiaeth mewn llywodraeth leol, wrth i bob sedd ar draws 22 o gynghorau Cymru gael eu herio. Rydym oll yn ymwybodol o’r sefyllfa bresennol yn ein siambrau cyngor,... darllen mwy
 

Teyrnged i’r Cynghorydd Mair Stephens 

Dydd Mercher, 12 Ionawr 2022 Categorïau: Newyddion
Mae ein cydymdeimlad a’n meddyliau gyda theulu a ffrindiau’r Cynghorydd Mair Stephens. Bu Mair yn aelod poblogaidd a ffyddlon o Gyngor CLlLC, gan gynrychioli’r CLlLC ar y Cyngor Partneriaeth a Bwrdd Data Cymru. Bydd yn cael ei chofio’n gynnes... darllen mwy
 
http://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=1&year=2022&pageid=68&mid=909