Posts From Medi, 2014

Torri cyllideb y cynghorau o £154 miliwn 

Mae’r cynghorau lleol yn rhybuddio y bydd arian ar gyfer gwasanaethau lleol yn gostwng o £154 miliwn ar ôl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi ei chyllideb arfaethedig ac y byddai rhai gwasanaethau lleol yn diflannu pe bai byd llywodraeth leol yn parhau i... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 30 Medi 2014 Categorïau: Newyddion

Ad-drefnu Cabinet Llywodraeth Cymru 

Gan ymateb i’r cyhoeddiad bod Leighton Andrews AC wedi’i benodi’n Weinidog dros y Gwasanaethau Cyhoeddus ac y bydd yn gyfrifol am roi argymhellion Comisiwn Williams ar waith, meddai’r Cynghorydd Bob Wellington CBE, Arweinydd WLGA: “Hoffwn i... darllen mwy
 
Dydd Iau, 11 Medi 2014 Categorïau: Newyddion

Mynnu trafodaeth am effeithiau llymder 

Mae’r cynghorau lleol yn gofyn i bob haen o drefn llywodraethu’r wlad gymryd rhan yn ddiymdroi mewn trafodaeth am effeithiau’r llymder parhaus ar wasanaethau cyhoeddus rheng flaen Cymru. Trwy gymryd y cam anarferol o ysgrifennu llythyr agored at... darllen mwy
 
Dydd Llun, 08 Medi 2014 Categorïau: Newyddion

Ar flaen y gad yn erbyn twyll o ran bwyd 

Mae byd llywodraeth leol Cymru wedi croesawu Adroddiad Elliott ac iddo argymhellion amrywiol am drechu twyll ynglÃ�·n â bwyd yn y Deyrnas Gyfunol. Un o brif argymhellion yr adroddiad yw sefydlu fframwaith atal gwladol fel y bydd modd diogelu... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 05 Medi 2014 Categorïau: Newyddion

Gwella'n raddol mewn cyfnod anodd 

Mae’r ystadegau diweddaraf yn dangos bod gwasanaethau cynghorau lleol Cymru wedi parhau i wella yn 2013-14, er bod arweinwyr y cynghorau’n dweud y bydd yn fwyfwy anodd cynnal hynny yn y sefyllfa ariannol sydd ohoni. Mewn ystadegau gyhoeddodd Uned ... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 03 Medi 2014 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30