Posts From Medi, 2013

Rhaid cofio gwasanaethau lleol wrth geisio mantoli'r cyfrifon 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi gofyn am ddyraniad blynyddol diamod fel mae sector cyhoeddus Cymru yn paratoi ar gyfer o leiaf bedair blynedd ychwanegol o lymder. Daw’r cais yn sgîl dau adroddiad mae Wales Public Services 2025 newydd... darllen mwy
 
Dydd Iau, 26 Medi 2013 Categorïau: Newyddion

Mae gwasanaethau'r cynghorau'n gwella 

Yn ôl ystadegau sydd wedi’u cyhoeddi heddiw, mae’r rhan fwyaf o wasanaethau cynghorau Cymru wedi gwella dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae Bwletin Perfformiad Uned Ddata Llywodraeth Leol Cymru yn dweud bod hynny wedi digwydd yn ystod 2012-13 yn ôl 73%... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 04 Medi 2013 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30