Posts From Gorffennaf, 2015

Cynllun newydd i gofrestru a thrwyddedu landlordiaid ar fin cychwyn 

Mae'r Gweinidog Tai, Lesley Griffiths heddiw wedi cyflwyno Rhentu Doeth Cymru, y cynllun newydd ar gyfer cofrestru a thrwyddedu landlordiaid ac asiantwyr, a fydd yn dod i rym yn yr hydref eleni. Nod Deddf Tai (Cymru) 2014 yw gwella safonau gosod... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 14 Gorffennaf 2015 Categorïau: Newyddion

Mynnu ariannu teg i Gymru o San Steffan 

Gallai fod angen diswyddo miloedd o weithwyr cynghorau a chwtogi ar wasanaethau hanfodol ledled Cymru pe bai Llywodraeth San Steffan yn parhau i wario llai. Dyna fydd rhybudd arweinyddion cynghorau lleol ac undebau llafur wrth ddadlau o blaid... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 08 Gorffennaf 2015 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30