Posts From Gorffennaf, 2014

Cefnogaeth arweinyddion cynghorau lleol y gogledd dros garchar newydd yn Wrecsam 

Mae arweinyddion chwe chyngor lleol y gogledd wedi anfon llythyr i Bwyllgor Materion Cymru Cyffredin gan ofyn iddo gefnogi prosiect adeiladau carchardy yn Wrecsam. £212 miliwn fydd gwerth y prosiect. A hwythau wedi ymgyrchu dros y prosiect ers... darllen mwy
 
Dydd Iau, 24 Gorffennaf 2014 Categorïau: Newyddion

Costau diswyddo wedi dyblu o achos llymder 

Mae amcangyfrifon diweddar yn awgrymu bod cynghorau lleol yn gorfod rhoi mwy a mwy o arian i’r gweithwyr niferus maen nhw wedi’u diswyddo, ond mae WLGA wedi dadlau mai gwir gost y diswyddo yw bod pobl wedi colli cyfleoedd i weithio’n lleol a does... darllen mwy
 
Dydd Iau, 24 Gorffennaf 2014 Categorïau: Newyddion

Fydd streic ddim yn newid y cynnig 

Fydd streic heddiw ddim yn newid amodau’r cynnydd diweddaraf sy’n cynnig ‘y fargen orau’ i weithwyr y cynghorau yn y sefyllfa economaidd ymestynnol sydd ohoni. Meddai Steve Thomas CBE, Prif Weithredwr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru:... darllen mwy
 
Dydd Iau, 10 Gorffennaf 2014 Categorïau: Newyddion

Codi cwestiynau am y Papur Gwyn newydd 

Datganiad y Prif Weinidog heddiw ynghyd â’r Papur Gwyn, ‘Diwygio Llywodraeth Leol’, ar ôl hirymaros yw ymateb ffurfiol Llywodraeth Cymru i Adroddiad Williams a gafodd ei gyhoeddi ar 20fed Ionawr 2014. Ar 28ain Mawrth 2014, cwrddodd y 22... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 08 Gorffennaf 2014 Categorïau: Newyddion

Adroddiad newydd am effaith newid trefn 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi croesawu adroddiad Cyngor ar Bopeth am effaith newidiadau yn nhrefn y budd-daliadau ar bobl Cymru. Mae’r adroddiad yn disgrifio profiad y rhai mae newidiadau Llywodraeth San Steffan yn effeithio arnyn... darllen mwy
 
Dydd Llun, 07 Gorffennaf 2014 Categorïau: Diwygio trefn y budd-daliadau Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30