Posts From Mehefin, 2015

Canllawiau i blant milwyr yn ysgolion Cymru 

Cyhoeddodd Prosiect Cynorthwyo Plant Milwyr yn Ysgolion Cymru ei ganllawiau cyntaf i rieni ac ysgolion heddiw. Mae’r prosiect o dan adain Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Diben y canllawiau yw tynnu sylw at anawsterau y gall plant milwyr eu... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 23 Mehefin 2015 Categorïau: Newyddion

Ymateb WLGA i'r 'map newydd'o gynghorau 

Cyn ei chynhadledd flynyddol yn Abertawe yfory, mae WLGA wedi ymateb i’r map sydd wedi’i gyhoeddi ynglyn â threfn arfaethedig cynghorau lleol y wlad. Trwy gyhoeddi map ac arno wyth neu naw cyngor lleol, mae Llywodraeth Cymru wedi cadw at ei... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 17 Mehefin 2015 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30