Posts From Mai, 2015

Golwg newydd ar ddemocratiaeth leol 

Mae pawb yn disgwyl yn eiddgar y map fydd yn newid rôl a ffiniau’r cynghorau lleol, a daw Cynhadledd Flynyddol WLGA ar adeg dyngedfennol yn hynny o beth. Yn wyneb mwy a mwy o galedi yn y sector cyhoeddus ynghyd ag ansicrwydd ynglŷn â diwygio maes ... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 29 Mai 2015 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30