Posts From Ebrill, 2014

Costau cynnal a chadw'r ffyrdd 

Mae WLGA wedi ymateb i adroddiad Cymdeithas Asffalt am gostau cynyddol cynnal a chadw rhwydwaith ffyrdd Cymru. Mae’r adroddiad yn amcangyfrif y bydd angen £440 miliwn ar gyfer cynnal a chadw yn y dyfodol er gwaetha’r ffaith bod y cynghorau lleol ... darllen mwy
 
Dydd Iau, 03 Ebrill 2014 Categorïau: Newyddion

Cynyddu treth y cyngor ar ail gartrefi 

Mae byd llywodraeth leol wedi croesawu cynnig Llywodraeth Cymru y dylai fod hawl gan bob cyngor i gynyddu ei dreth ar ail gartrefi. Yn ôl y cynnig, bydd modd i bob cyngor gloriannu effaith ail gartrefi ar ei gymunedau a phenderfynu a ddylai... darllen mwy
 
Dydd Iau, 03 Ebrill 2014 Categorïau: Newyddion

Ymgyrch 'Rwy'n gwybod am awtistiaeth' i nodi Diwrnod Awtistiaeth y Byd 

Yn rhan o Ddiwrnod Awtistiaeth y Byd, mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn helpu i hyrwyddo cyfres o adnoddau newydd ar y we fel y gall plant ddysgu rhagor am awtistiaeth. Mae’r adnoddau newydd wedi’u llunio trwy Gynllun Gweithredu Strategol ... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 02 Ebrill 2014 Categorïau: Newyddion

Rôl ehangach ym maes iechyd y cyhoedd? 

Mae WLGA wedi croesawu Papur Gwyn yn rhan o fwriad Llywodraeth Cymru i gyflwyno mesur ynglŷn ag iechyd y cyhoedd yn y pen draw. Meddai’r Cynghorydd Neil Moore (Bro Morgannwg), Llefarydd WLGA dros Wasanaethau Rheoleiddio a Rheng Flaen: “Un o... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 02 Ebrill 2014 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30