Posts From Ebrill, 2012

Ymateb WLGA i restr ddiweddaraf Cynghrair y Trethdalwyr am gyflogau uwch swyddogion llywodraeth leol 

Meddai Steve Thomas CBE: “Dyma enghraifft arall o ystadegau bras a gor-syml Cynghrair y Trethdalwyr. Mae’r cynghorau’n gyfrifol am wario rhan helaeth o gyllideb Llywodraeth Cymru. Maen nhw’n cynnal gwasanaethau cyhoeddus hanfodol megis addysg,... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 25 Ebrill 2012 Categorïau: Newyddion

WLGA yn croesawu Mesur 'Safonau a Chyfundrefn Ysgolion' Cymru 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn croesawu Mesur ‘Safonau a Chyfundrefn Ysgolion’ Cymru sydd newydd gael ei gyhoeddi, ac yn cefnogi ymdrechion Llywodraeth Cymru i wella deilliannau a chwtogi ar fiwrocratiaeth. Mae byd llywodraeth leol wedi... darllen mwy
 
Dydd Llun, 23 Ebrill 2012 Categorïau: Newyddion

Ymateb WLGA i adroddiad Cynghrair y Trethdalwyr 

Gan ymateb i adroddiad Cynghrair y Trethdalwyr am bensiynau byd llywodraeth leol, meddai Steve Thomas CBE: “Mae'r adroddiad yn cyfleu darlun sydd wedi'i seilio ar ffordd ddiffygiol o bwyso a mesur hyfywedd cynllun pensiynau, heb adlewyrchu'r modd ... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 13 Ebrill 2012 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30