Posts From Chwefror, 2013

Cynghorau ar y trywydd iawn o ran trafnidiaeth 

Cytunodd arweinyddion byd llywodraeth leol ar yr 22ain Chwefror i gydweithio ynglŷn â chynllun hirdymor uchelgeisiol i ad-drefnu’r modd mae gwasanaethau priffyrdd a thrafnidiaeth ar gael yng Nghymru. Gyda sêl bendith y 22 awdurdod lleol a... darllen mwy
 
Dydd Iau, 28 Chwefror 2013 Categorïau: Newyddion

Gofyn am chwarae teg o du Undeb Ewrop 

Mae Undeb Ewrop yn rhoi tua £747 miliwn i Gymru bob blwyddyn ar hyn o bryd ond bydd y cytundeb ariannu presennol sy'n cyfrannu'n fawr ynglŷn â chreu swyddi, twf economaidd ac adfywio yn dod i ben yn 2013. O ganlyniad, mae cynrychiolwyr WLGA ym... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 26 Chwefror 2013 Categorïau: Ewrop Newyddion

Gweithredu'n ddiymdroi ynglŷn chig ceffyl 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) wedi dweud bod cynghorau lleol yn gwneud eu gorau glas i ofalu bod eu bwyd yn ddiogel. Mae'r cyhoeddiad yn dilyn newyddion bod cwmni sy'n gwerthu cig i gynghorau lleol wedi dod o hyd i gig ceffyl mewn ... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 22 Chwefror 2013 Categorïau: Newyddion

Heriau na welodd Cymru eu tebyg erioed yn sgol diwygio budd-daliadau 

Y Cynghorydd David Phillips, Arweinydd Dinas a Sir Abertawe a Llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) dros Faterion Budd-daliadau sy'n amlinellu'r anawsterau a ddaw yn sgîl diwygio'r wladwriaeth les. Dros y misoedd nesaf, bydd... darllen mwy
 
Dydd Iau, 21 Chwefror 2013 Categorïau: Diwygio trefn y budd-daliadau Newyddion

Teithio'n weithgar trwy lywodraeth leol 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) wedi croesawu Mesur ‘Teithio’n Weithgar’ Cymru er ei bod wedi mynegi peth pryder am y modd y gallai effeithio ar goffrau byd llywodraeth leol. Nod y mesur yw gwella rhwydwaith cerdded a seiclo’r wlad... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 19 Chwefror 2013 Categorïau: Newyddion

Ymateb WLGA i sylwadau prif weithredwr cwmni Iceland, Malcolm Walker 

Gan ymateb i ddatganiad Prif Weithredwr Iceland Food (Malcolm Walker) mai cynghorau, ysgolion ac ysbytai sydd ar fai am sgandal y cig ceffyl, meddai Prif Weithredwr WLGA, Steve Thomas: “Yn y bôn, diben sylwadau prif weithredwr cwmni Iceland yw... darllen mwy
 
Dydd Llun, 18 Chwefror 2013 Categorïau: Newyddion

Ymdrech byd llywodraeth leol i ddiogelu bwyd 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) wedi sicrhau pawb heddiw fod yr awdurdodau lleol yn cadw llygad barcud ar gwmnïau sy’n gwerthu cig iddyn nhw ar ôl iddi ddod i’r amlwg bod cig ceffyl ar werth yn y Deyrnas Gyfunol. Mae cwmnïau y... darllen mwy
 
Dydd Llun, 11 Chwefror 2013 Categorïau: Newyddion

Cais llwyddiannus am gytundeb trin gwastraff 

Llongyfarchodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) Brosiect Gwyrdd heddiw am bennu’r cais sydd orau ganddo ynglŷn â thrin gwastraff yn y de-ddwyrain. Yn unol â strategaeth Llywodraeth Cymru, ‘Tuag at Gymru Ddiwastraff’, sefydlodd rhai... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 01 Chwefror 2013 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30