Posts From Rhagfyr, 2014

Croesawu adroddiad am lwyddiant ailgylchu 

Mae byd llywodraeth leol wedi croesawu adroddiad newydd am rôl hanfodol cynghorau lleol ynglŷn â helpu Cymru i ailgylchu mwy na gwledydd eraill y Deyrnas Gyfunol. Mae adroddiad Pwyllgor y Cynulliad dros yr Amgylchedd a Chynaladwyedd yn cydnabod y ... darllen mwy
 
Dydd Iau, 18 Rhagfyr 2014 Categorïau: Newyddion

Lobïo dros gynghorau lleol Cymru yn Ewrop 

Cyhoeddodd Comisiwn Ewrop ei raglen waith ar gyfer 2015 ar 16eg Rhagfyr. Mae’r rhaglen yn amlinellu’r polisïau a’r deddfau sydd i’w trafod yn ystod y flwyddyn nesaf. Mae Carfan Materion Ewrop WLGA wedi dadansoddi’r cynigion, a bydd yn lobïo... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 17 Rhagfyr 2014 Categorïau: Ewrop Newyddion

Bydd cynghorau lleol Cymru yn wynebu anawsterau ariannol enfawr am flynyddoedd i ddod 

Ac arweinyddion y cynghorau lleol yn rhybuddio y bydd sawl gwasanaeth cyhoeddus gwerthfawr mewn perygl o ganlyniad i doriadau parhaus Datganiad yr Hydref, mae Llywodraeth Cymru newydd gyhoeddi ei chyllideb derfynol gan gadarnhau y bydd yr arian ar... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 10 Rhagfyr 2014 Categorïau: Newyddion

Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd wedi'i enwi'n Wleidydd Lleol y Flwyddyn 

Mae Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, y Cynghorydd Bob Bright, wedi’i enwi’n Wleidydd Lleol y Flwyddyn yn ystod achlysur gwobrau gwleidyddol blynyddol Cymru. Daw’r clod yn sgîl blwyddyn pan ddaeth Cynhadledd NATO – y gynhadledd ryngwladol... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 09 Rhagfyr 2014 Categorïau: Newyddion

Cyfuno 10 cyngor lleol i sefydlu awdurdod rhanbarthol 

Mae 10 o gynghorau lleol Cymru wedi cytuno i gydweithio er mwyn sefydlu awdurdod cyfun a allai fod yn gyfrifol am benderfyniadau allweddol y de-ddwyrain ym meysydd datblygu economaidd, trafnidiaeth a chynllunio. Gwelir hyn yn ddatblygiad... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 09 Rhagfyr 2014 Categorïau: Newyddion

Croesawu £1 miliwn i'r llyfrgelloedd 

Mae’r cynghorau lleol wedi croesawu bwriad Llywodraeth Cymru i neilltuo £1 miliwn ychwanegol ar gyfer gwasanaethau’r llyfrgelloedd. Mae’r cynghorau lleol yn wynebu toriadau llym yn 2015 ac mae cyllideb eu llyfrgelloedd wedi gostwng o 19% ledled y ... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 09 Rhagfyr 2014 Categorïau: Newyddion

Rhaid blaenoriaethu gwasanaethau diogelu i wella iechyd pobl Cymru 

Mae’r cynghorau lleol wedi croesawu adroddiad sy’n dweud y gallai isafswm ynglŷn â phrisiau alcohol arbed £882 miliwn i goffrau’r wlad. Maen nhw wedi rhybuddio, fodd bynnag, y gallai rhagor o doriadau cyllidebol effeithio’n fawr ar wasanaethau... darllen mwy
 
Dydd Llun, 08 Rhagfyr 2014 Categorïau: Newyddion

Rhaid blaenoriaethu gwasanaethau cyhoeddus yn ystod llymder 

Yn ôl Datganiad yr Hydref Canghellor Trysorlys y Deyrnas Gyfunol, bydd llymder yn y sector cyhoeddus yn parhau yn ystod cyfnod nesaf Senedd San Steffan. Felly, mae'r cynghorau lleol yn gofyn i wasanaethau cyhoeddus Cymru gael eu diogelu. Mae'r... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 03 Rhagfyr 2014 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30