Posts From Tachwedd, 2014

Gwasanaethau Mabwysiadu Cenedlaethol newydd Cymru yn cael ei lansio 

Mae wasanaeth newydd i gyflymu’r broses fabwysiadu yng Nghymru wedi cael ei lansio gan Y Prif Weinidog Carwyn Jones a’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Mark Drakeford. Bydd Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru, a lansiwyd yn... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 05 Tachwedd 2014 Categorïau: Newyddion

Rôl allweddol i'r cynghorau lleol ynglŷn â gwario £2 biliwn o Undeb Ewrop yng Nghymru 

Ac Undeb Ewrop ar fin buddsoddi £2 biliwn yng Nghymru o ganlyniad i fabwysiadu Cytundeb Partneriaeth y Deyrnas Gyfunol, bydd rôl bwysig i’r cynghorau lleol ynglŷn â hwyluso cynifer o fuddion ag y bo modd i gymunedau, cwmnïau ac amgylchedd y... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 04 Tachwedd 2014 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30