Posts From Ionawr, 2015

Croesawu argymhellion am wella gofal i blant 

Mae WLGA wedi croesawu adroddiad Arolygiaeth Gwasanaethau Gofal a Chymdeithasol Cymru ac ynddo argymhellion eglur am wella safonau’r cynllunio ar gyfer gofal i blant a’r rhai sy’n gadael gofal. Mae’r adroddiad yn canolbwyntio ar y plant mwyaf... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 30 Ionawr 2015 Categorïau: Newyddion

Hoffai'r cynghorau lleol weld delfryd y gallan nhw gydio ynddo o ran diwygio maes llywodraeth leol 

Mae’r cynghorau lleol wedi gofyn am ddelfryd y gall pawb gytuno arno ynglŷ·n â diwygio maes llywodraeth leol, ar ôl i’r Gweinidog dros Wasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews AC, wrthod eu cynigion i gyfuno o’u gwirfodd. Meddai’r Cynghorydd Bob... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 28 Ionawr 2015 Categorïau: Newyddion

Y Gweinidog yn gweithredu i amddiffyn y stoc dai yng Nghymru 

Mae mesurau i ddiogelu stoc tai cymdeithasol Cymru wedi'u cyflwyno gan Lywodraeth Cymru heddiw. Mae Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, wedi cyhoeddi Papur Gwyn sy'n pennu bwriad Llywodraeth Cymru i ddod â'r cynlluniau Hawl i ... darllen mwy
 
Dydd Iau, 22 Ionawr 2015 Categorïau: Newyddion

Adroddiad newydd yn nodi effaith anghymesur diwygio lles yng Nghymru 

Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru yn dangos sut mae rhaglen diwygio lles Llywodraeth y DU yn cael effaith sylweddol ar gynghorau a thenantiaid tai cymdeithasol yng Nghymru. Gan fod Llywodraeth y DU yn ceisio lleihau... darllen mwy
 
Dydd Iau, 08 Ionawr 2015 Categorïau: Diwygio trefn y budd-daliadau Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30