Dathlu gweithwyr ieuenctid mewn gwobrau i nodi Wythnos Gwaith Ieuenctid 2019

Dydd Gwener, 28 Mehefin 2019

Bydd gweithwyr ieuenctid ledled Cymru yn cael eu cydnabod mewn seremoni gwobrwyo yn Neganwy heno (Dydd Gwener 28 Mehefin) fel rhan o Wythnos Gwaith Ieuenctid eleni.

Nawr yn eu 25ain blwyddyn, bydd y gwobrau yn gyfle i roi diolch i’r gweithwyr talentog hynny sy’n gweithio gyda phobl ifanc i’w helpu nhw i ffynnu a chyrraedd eu llawn botensial.

Bydd y seremoni yn cloi wythnos yn llawn digwyddiadau ar draws Cymru yn dathlu ac arddangos rôl bwysig gwaith ieuenctid yn ein cymunedau.

 

Yn siarad cyn y seremoni, dywedodd y Cynghorydd Debbie Wilcox (Casnewydd), Llefarydd CLlLC dros Addysg:

“Hoffwn i longyfarch pawb sydd wedi eu henwebu am wobr, ac hefyd i ddiolch i holl weithwyr ieuenctid Cymru am eu hymroddiad a chyfraniad di-flino.”

“Wedi gweithio gyda pobl ifanc fy hun fel athro am 35 mlynedd, dwi’n gwybod o brofiad sut y gall bywyd person ifanc gael ei wella trwy gael rhwydwaith dda o’u cwmpas nhw i’w hybu a’u cefnogi nhw. Mae gweithwyr ieuenctid yn chwarae rôl hanfodol a chanolog yn y rhwydwaith hwnnw, ac yn dod â’r gorau allan o bobl ifanc i’w helpu i gyrraedd eu potensial.”

 

​-DIWEDD-

Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30