Mynegi diolchgarwch i arweinydd Cyngor Gwynedd

Dydd Gwener, 09 Rhagfyr 2016

Mae’r Cynghorydd Dyfed Edwards wedi cyhoeddi y bydd yn rhoi’r gorau i’w rôl yn Arweinydd Cyngor Gwynedd yn ogystal â’u rolau i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) – Dirprwy Lywydd, Arweinydd Cylch Plaid Cymru, Llefarydd Materion Tai a’r Gymraeg – fis Mai 2017.

Meddai’r Cynghorydd Bob Wellington CBE, Arweinydd WLGA:

“Yn sgîl cyhoeddiad y bydd y Cynghorydd Dyfed Edwards yn rhoi’r gorau i’w swydd yn Arweinydd Cyngor Gwynedd, fe welwn ni ymadawiad cynghorydd rydyn ni’n ei barchu’n fawr.”

“Mae Dyfed wedi cynrychioli cymuned Pen-y-groes ers 2004. Cafodd ei ethol yn Arweinydd Cyngor Gwynedd yn 2008 ac, yn ystod y cyfnod hwnnw, rhaid canmol ei ymroddiad i gydweithio ar draws ffiniau gwleidyddol er buddiannau llywodraeth leol. Fe ddylai fod yn arbennig o falch o bolisïau a mentrau megis cyflwyno Siarter y Gymraeg i Ysgolion, hybu cyfraniad materion tai ynglŷn â llesiant, buddsoddi mewn ysgolion newydd ac arwain ymateb yr awdurdodau lleol i ailgartrefu teuluoedd sydd wedi ffoi rhag rhyfel yn Syria.”

Meddai Steve Thomas CBE, Prif Weithredwr WLGA:

“Bydd y Cynghorydd Edwards yn ildio’r awenau ar ôl arwain ei awdurdod trwy gyfnod anodd, yn arbennig ynglŷn â llymder a’r drafodaeth barhaus am ad-drefnu maes llywodraeth leol.  Mae wedi gofalu bod gwasanaethau megis addysg a gofal cymdeithasol mewn cyflwr da ac yn addas ar gyfer y dyfodol.”

“Bydd pawb ym maes llywodraeth leol yn cofio Dyfed am flynyddoedd i ddod am ei argyhoeddiad dros gyfiawnder cymdeithasol a’r Gymraeg yn ogystal â’i agwedd obeithiol.”

“Mae arweinyddion y cynghorau lleol yn cydnabod ei wasanaeth ymroddedig ac yn dymuno’n dda iddo ar gyfer ymddeoliad hir a hapus ar ôl iddo ymadael fis Mai nesaf.”

DIWEDD

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30