Diolch i arweinydd cyngor lleol am wasanaeth hir

Dydd Iau, 01 Medi 2016

Mae WLGA wedi diolch i’r Cynghorydd Mel Nott am wasanaethu’r cyhoedd ers llawer o flynyddoedd yn sgîl ei benderfyniad i ildio awenau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr cyn bo hir.

Meddai Prif Weithredwr WLGA, Steve Thomas CBE:

“Gan fod y Cynghorydd Mel Nott OBE wedi cyhoeddi y bydd yn rhoi’r gorau i’w rôl yn Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, byddwn ni’n colli cynghorydd profiadol, uchel ei barch.”

“Bydd y Cynghorydd Mel Nott yn ymadael ar ôl llywio’r cyngor trwy gyfnod anodd.  Er gwaethaf prinder arian, mae e wedi gofalu bod safonau’r gwasanaethau wedi’u cynnal a bod gwasanaethau megis addysg a gofal cymdeithasol mewn cyflwr da ar gyfer y dyfodol.”

“Mae wedi gweithio’n ddyfal dros y cyngor yn ogystal â chyfrannu’n aelod o Awdurdod Heddlu’r De a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.  Ar ben hynny, bu yn swydd Llywydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn ogystal â siarad dros y gymdeithas honno ym maes y gwasanaethau cymdeithasol, gan gyflawni rôl allweddol ym mhroses llunio Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru 2014.”

“Mae pob arweinydd ledled y wlad yn cydnabod ymroddiad y Cynghorydd Mel Nott ac yn estyn pob dymuniad da iddo ar gyfer oes hir a hapus ar ôl ymddeol ar 5ed Hydref 2016.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30