Ymateb CLlLC i’r adroddiad ar barciau a mannau gwyrdd yng Nghymru

Dydd Mercher, 07 Medi 2016

Mae CLlLC wedi amlygu ymateb arloesol cynghorau lleol i’r pwysau cyllidebol parhaus sy’n cael ei roi ar gynnal a chadw parciau lleol yng Nghymru.

Mae’r sylwadau yn dilyn cyhoeddi adroddiad lle mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn rhybuddio y gallai parciau yng Nghymru ddirywio’n sylweddol os nad yw cyrff lleol a chenedlaethol yn dod o hyd i ffyrdd newydd o’u rheoli a thalu amdanynt.

Gan ymateb i’r adroddiad, dywedodd llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru:

"Mae cryn dipyn wedi cael ei ysgrifennu am yr heriau ariannol y mae llywodraeth leol yn eu hwynebu.  Mae cynghorau lleol yn wynebu diffyg o ryw £900 miliwn yn eu cyllidebau erbyn 2019 ac oni bai ein bod yn canfod ffordd o gynnig cyllid mwy cynaliadwy i gynghorau lleol, gallai llawer o’n gwasanaethau cyhoeddus lleol mwyaf poblogaidd a gwerthfawr ddechrau dirywio’n barhaus.

"Nid yw hyn yn rhywbeth y mae llywodraeth leol yn dymuno ei weld yn digwydd.  O edrych ar amserlenni cynnal a chadw newydd a mwy cynaliadwy ar gyfer mannau gwyrdd Cymru i annog mwy o wirfoddoli, trosglwyddo asedau i gymunedau a datblygu mentrau masnachol, mae cynghorau yng Nghymru yn arwain y ffordd gyda mathau newydd ac arloesol o gyflwyno gwasanaethau sydd wedi eu cynllunio i sicrhau bod ein gwasanaethau hamdden mewn parciau ac yn yr awyr agored yn parhau i’r dyfodol.  

"Mae gan lywodraeth leol rôl allweddol i’w chwarae yn gwella lles cymunedau yng Nghymru. Mae mannau gwyrdd lleol, o ansawdd uchel, yn dal yn rhan hanfodol o hyn."

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30