Ymateb i bryderon am ddyledion treth y cynghorau

Dydd Mercher, 27 Gorffennaf 2016

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) wedi ymateb i’r amryw bryderon am ôl-ddyledion treth y cynghorau, gan amlinellu’r dull effeithlon iawn ond tringar sydd ar waith ledled y wlad.

Ynglŷn â phryderon am faint o dreth sydd heb ei thalu, meddai llefarydd ar ran WLGA:

“Mae cynghorau lleol Cymru wedi casglu 97.2% o’r dreth sy’n ddyledus iddyn nhw gan godi £1,319 miliwn ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus lleol hanfodol.  Dyma’r ganran uchaf erioed yng Nghymru ac mae’n dangos sut mae’r cynghorau lleol wedi trafod y pwnc mewn modd tringar ond effeithlon iawn.”

“Yn ôl y data cyfatebol diweddaraf, maen nhw wedi casglu mwy na chynghorau Lloegr a’r Alban.  Ar ben hynny, mae ôl-ddyledion treth y cynghorau wedi dechrau gostwng yn araf dros y blynyddoedd diwethaf hyn.”

“Er bod ar bob cyngor lleol ddyletswydd i drethdalwyr ei fro ynglŷn â gofalu bod pawb a ddylai dalu treth y cyngor yn parhau i wneud hynny, rhaid cadw’r ddysgl yn wastad rhwng mynnu taliadau a chynnig cymorth i bobl sydd mewn helynt ariannol yn ystod cyfnod mwyfwy anodd.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30