Briffio CLlLC ar gyfer Aeoldau Cabinet Addysg COVID-19

Briff CLlLC ar gyfer Aeoldau Cabinet Addysg COVID-19

Mae’r briff hwn yn darparu crynodeb o rai o’r problemau sylweddol y mae COVID-19 yn eu hachosi o safbwynt addysg, y byddech yn dymuno cael gwybod amdanynt. Mae hefyd yn darparu dolenni at wybodaeth a chyngor pellach, ac at ddatganiadau a wnaed. Yn gywir ar 30 Ebrill 2020 (Fersiwn Cymraeg i ddilyn)


Briff CLlLC ar gyfer Aeoldau Cabinet Addysg COVID-19

Mae’r briff hwn yn darparu crynodeb o rai o’r problemau sylweddol y mae COVID-19 yn eu hachosi o safbwynt addysg, y byddech yn dymuno cael gwybod amdanynt. Mae hefyd yn darparu dolenni at wybodaeth a chyngor pellach, ac at ddatganiadau a wnaed. Yn gywir ar 24 Ebrill 2020


Briff CLlLC ar gyfer Aeoldau Cabinet Addysg COVID-19

Mae’r briff hwn yn darparu crynodeb o rai o’r problemau sylweddol y mae COVID-19 yn eu hachosi o safbwynt addysg, y byddech yn dymuno cael gwybod amdanynt. Mae hefyd yn darparu dolenni at wybodaeth a chyngor pellach, ac at ddatganiadau a wnaed. Yn gywir ar 16 Ebrill 2020


Briff CLlLC ar gyfer Aeoldau Cabinet Addysg COVID-19

Mae’r briff hwn yn darparu crynodeb o rai o’r problemau sylweddol y mae COVID-19 yn eu hachosi o safbwynt addysg, y byddech yn dymuno cael gwybod amdanynt. Mae hefyd yn darparu dolenni at wybodaeth a chyngor pellach, ac at ddatganiadau a wnaed. Yn gywir ar 9 Ebrill 2020


Briff CLlLC ar gyfer Aeoldau Cabinet Addysg COVID-19

Mae’r briff hwn yn darparu crynodeb o rai o’r problemau sylweddol y mae COVID-19 yn eu hachosi o safbwynt addysg, y byddech yn dymuno cael gwybod amdanynt. Mae hefyd yn darparu dolenni at wybodaeth a chyngor pellach, ac at ddatganiadau a wnaed. Yn gywir ar 3 Ebrill 2020


Mae datblygiadau’n digwydd yn sydyn. Ewch i dudalen Coronafeirws gwefan CLlLC am y wybodaeth ddiweddaraf. 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30