CLILC

 

Pwyllgor Archwilio WLGA

Cyngor WLGA sy’n penodi cadeirydd ac aelodau’r pwyllgor hwn.  Maen nhw’n atebol i Fwrdd Gweithredu WLGA.  Mae gan y pwyllgor o leiaf bum aelod ac mae’i rôl a’i gyfrifoldebau wedi’u hamlinellu ym mharagraff 11 Cyfansoddiad WLGA. 

 

Cytunodd Cyngor WLGA i newid y cyfansoddiad fis Mawrth 2017 ac, o ganlyniad, mae Is-bwyllgor Rheoli ac Archwilio WLGA yn ddau gorff ar wahân dros faterion rheoli ac archwilio bellach. 

 

Mae modd gweld manylion cyfarfodydd Is-bwyllgor Rheoli ac Archwilio WLGA trwy agor y ddolen yma

Y Cyng Linda Evans (Cadeirydd) Cyngor Sir Caerfyrddin Plaid Cymru
Y Cyng Aled Davies Cyngor Sir Powys Ceidwadwyr
Y Cyng Rosemarie Harris Cyngor Sir Powys Annibynnol
Y Cyng Maureen Webber Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Llafur
Y Cyng Christopher Weaver Cyngor Dinas a Sir Caerdydd Llafur
https://www.wlga.cymru/wlga-audit-committee