Pwyllgor Archwilio WLGA

Cyngor WLGA sy’n penodi cadeirydd ac aelodau’r pwyllgor hwn.  Maen nhw’n atebol i Fwrdd Gweithredu WLGA.  Mae gan y pwyllgor o leiaf bum aelod ac mae’i rôl a’i gyfrifoldebau wedi’u hamlinellu ym mharagraff 11 Cyfansoddiad WLGA. 

Cytunodd Cyngor WLGA i newid y cyfansoddiad fis Mawrth 2017 ac, o ganlyniad, mae Is-bwyllgor Rheoli ac Archwilio WLGA yn ddau gorff ar wahân dros faterion rheoli ac archwilio bellach. 

Mae modd gweld manylion cyfarfodydd Is-bwyllgor Rheoli ac Archwilio WLGA trwy agor y ddolen yma

Y Cyng Linda Evans (Cadeirydd) Cyngor Sir Caerfyrddin Plaid Cymru
Y Cyng Julian Thompson-Hill Cyngor Sir Ddinbych Ceidwadwyr
Y Cyng Rosemarie Harris Cyngor Sir Powys Annibynnol
Y Cyng Maureen Webber Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Llafur
Y Cyng Christopher Weaver Cyngor Dinas a Sir Caerdydd Llafur
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30