CLILC

 

Darlledu ar y we - Llawlyfr i Gynghorwyr

Mae’r llawlyfr hwn gan WLGA am ddarlledu cyfarfodydd cynghorau yn rhoi crynodeb defnyddiol o’r pwnc ac yn cynnig awgrymiadau pwysig am fanteisio i’r eithaf ar ddatblygiad technolegol cyffrous a allai fod o gymorth mawr i bob cyngor o ran ymgysylltu â phobl ei fro.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Sarah Titcombe

 

https://www.wlga.cymru/webcasting-a-guide-for-councillors