Darlledu ar y we - Llawlyfr i Gynghorwyr

Mae’r llawlyfr hwn gan WLGA am ddarlledu cyfarfodydd cynghorau yn rhoi crynodeb defnyddiol o’r pwnc ac yn cynnig awgrymiadau pwysig am fanteisio i’r eithaf ar ddatblygiad technolegol cyffrous a allai fod o gymorth mawr i bob cyngor o ran ymgysylltu â phobl ei fro.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Sarah Titcombe

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30