Cryfder ar y cyd

Dydd Mawrth, 05 Gorffennaf 2016

Yn sgîl cytundeb yn ystod cyfarfod Cyngor WLGA ddydd Gwener 1af Gorffennaf, meddai llefarydd ar ran WLGA:

“Mae’r cynghorau lleol yn falch o hybu natur amryfal pob cymuned o Fae Caerdydd i Fangor.  Mae gyda nhw hanes o oddefgarwch sydd wrth wraidd cymdeithas sifil Cymru yn genedl ddwyieithog.”

“Mae’r cynghorau lleol wedi croesawu ceiswyr lloches a ffoaduriaid o bob cwr o’r byd ers blynyddoedd lawer.  Rydyn ni’n gwerthfawrogi eu cyfraniad at ein cymdeithas ni ac rydyn ni’n falch o’r modd mae cymunedau Cymru wedi croesawu’r rhai sydd wedi’u gyrru o’u cartrefi mewn amgylchiadau erchyll na allwn ni eu dychmygu.  Yn wir, mae gweithlu sawl cyngor – yn arbennig mewn meysydd megis gofal cymdeithasol – wedi’i gryfhau gan bresenoldeb pobl o wledydd Undeb Ewrop sy’n cynnig cymorth hanfodol i’n cymunedau ni.”

“Er ei bod yn dda gweld nad oes cynnydd amlwg (ar wahân i ambell achos) yn nifer y troseddau sy’n ymwneud ag atgasedd ledled Cymru, mae Cyngor Penaethiaid Heddluoedd y Deyrnas Gyfunol wedi dweud bod manylion 331 o achosion o’r fath wedi’u cyflwyno i wefan wladol.  Felly, mae’n bwysig parhau i gadw golwg ar y sefyllfa yng Nghymru a bod yn barod i wrthsefyll unrhyw ymdrech i droi cymunedau yn erbyn ei gilydd trwy droseddu neu gam-drin sy’n ymwneud ag atgasedd gan y rhai a allai gamddefnyddio canlyniad y refferendwm yr wythnos ddiwethaf.  Fel gweddill y sector gwladol, mae cynghorau lleol Cymru wedi ymrwymo’n llawn i helpu i gymathu pobl yn eu cymunedau a hybu goddefgarwch ymhlith trigolion pob bro.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30