Swyddog Arweiniol Cyfranogi SSCE Cymru

Gradd 3 – SPC 18 Tymor Penodol (£15,572.11 y flwyddyn)

Dyddiad Cau: Dydd Mawrth 18 Ionawr 2022        


Swydd o dan gyfyngiadau gwleidyddol: Na                                  

Cymraeg yn hanfodol: Nac ydi. Mae’r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn rhugl yn ddymunol.

Gwiriad GDG: Fe all y swydd hon olygu y byddwch yn dod i gysylltiad â phobl ddiamddiffyn, felly mae’n bosibl y bydd gofyn i chi ddarparu gwiriad gan y GDG (y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) neu fe fydd CLlLC yn ymgymryd â gwiriad wrth benodi.


Ynglŷn â’r Swydd

Caiff ei hariannu gan Ymddiriedolaeth Addysg y Lluoedd Arfog.

Fe fyddwch yn gweithio fel rhan o dîm Cefnogi Plant y Lluoedd Arfog mewn Addysg yng Nghymru (SSCE Cymru), ar draws Cymru, ar brosiect penodol am flwyddyn i gefnogi datblygu a chynnal gweithgareddau i blant staff y Lluoedd Arfog.

SSCE Cymru: Gwefan Cefnogi Plant y Lluoedd Arfog mewn Addysg yng Nghymru

Prif amcanion y swydd yw i sicrhau:

  • Fod plant y lluoedd arfog yng Nghymru yn teimlo y gwrandewir arnynt ac yr ymatebir i’w hanghenion
  • Fod ysgolion yng Nghymru mewn sefyllfa gref i ddeall anghenion Plant y Lluoedd Arfog a’u cefnogi yn y dull mwyaf priodol

Fod gweithgareddau cyfranogi yn cael eu hymgorffori mewn gweithgareddau ysgol i gael budd yn yr hirdymor.


Lawrlwythwch y Pecyn Recriwtio Yma

Lawrlwythwch y ffurflen Gais Yma


I gael sgwrs gychwynnol ynglŷn â’r swydd a’r sefydliad, cysylltwch â Millie Taylor, Reolwr Rhaglen SSCE Cymru ar 07402 407788.

I wneud cais, anfonwch lythyr eglurhaol gyda ffurflen gais wedi'i chwblhau erbyn y dyddiad cau, Dydd Mawrth 18 Ionawr 2022 i:

recruitment@wlga.gov.uk


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30