Gwybodaeth am y gwasanaethau cymdeithasol

Mae papurau gwybodaeth WLGA am y gwasanaethau cymdeithasol ar gael trwy’r dudalen hon ynglŷn â’r meysydd canlynol: Buddsoddi yn y gwasanaethau cymdeithasol. Mae’r dogfennau hyn wedi’u llunio i roi’r diweddaraf i gynghorwyr a swyddogion am bolisïau a deddfau perthnasol yng Nghymru.

Mae Heneiddio'n Dda yng Nghymru yn rhaglen genedlaethol sy’n cael ei chynnal gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru. Mae'n dwyn ynghyd unigolion a chymunedau gyda sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol i ddatblygu a hyrwyddo ffyrdd arloesol ac ymarferol i wneud Cymru yn le da i bawb heneiddio. Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru un o'r bartneriaid sydd yn gefnogi'r rhaglen, sydd wedi cynhyrchu nifer o anoddau, gan gynnwys y canllawiau poced yma:

  • Gwneud Cymru yn genedl o gymunedau sy’n ystyriol o oedran: Canllaw ymarferol i greu newid yn eich cymuned - Agor dolen
  • Canllaw ynghylch bod yn fusnes oed gyfeillgar - Agor dolen
  • Canllaw cryno ar gyfer cefnogi pobl â dementia - Agor dolen
  • Gwneud Gwahaniaeth: Canllaw cryno i’ch helpu ymdrin ag unigrwydd - Agor dolen
  • Canllaw i sefydlu clwb dysgu cymunedol - Agor dolen

Mae rhagor o wybodaeth gan: Stewart Blythe

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30