Adnoddau - Craffu

Canllaw Cwestiynu Craffu Brexit - Gallwch gweld y dogfen yma

Cyhoeddwyd gan Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

  • Briff i bwyllgorau craffu awdurdodau leol i helpu paratoi ar gyfer goblygiadau Brexit.

Mae rhagor o wybodaeth gan: Lucy Sweet

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30