CLILC

 

Adnoddau - Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Goblygiadau Brexit i Iechyd y Cyhoedd yng Nghymru: Ymagwedd Asesu Effaith ar Iechyd - Gallwch gweld yr adroddiad yma

Cyhoeddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

  • Mae adroddiad hon yn trafod effeithiau posibl Brexit ar iechyd tymor byr, canolig a hirdymor pobl sy'n byw yng Nghymru

 

Rheoli ymadael UE mewn iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru: Cwestiynau cyffredin - Gallwch gweld y dogfen yma (Saesneg yn unig)

Cyhoeddwyd gan Conffederasiwn GIG Cymru

  • Mae dogfen hon yn ceisio ateb rhai o'r prif qwestiynau sydd yn gyffredin i'r rhai hynny yn gweithio yn y GIG yng Nghymru

 

https://www.wlga.cymru/resources-health-and-social-care