Adnoddau - Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Rheoli ymadael UE mewn iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru: Cwestiynau cyffredin - Gallwch gweld y dogfen yma (Saesneg yn unig)

Cyhoeddwyd gan Conffederasiwn GIG Cymru

  • Mae dogfen hon yn ceisio ateb rhai o'r prif qwestiynau sydd yn gyffredin i'r rhai hynny yn gweithio yn y GIG yng Nghymru.

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30