CLILC

 

Adnoddau - Cyffredinol

Local Government Association - Brexit Advice Hub for Local Government - View website here (Saesneg yn unig)

  • Local authorities preparing plans for different Brexit scenarios may have received different advice and communications from a variety of sources
  • For this reason, the Local Government Association have compiled useful national advice, sorted by topic area, in one place

 

Full Fact – elusen gwirio ffeithiau annibynnol y DU – Ewrop (Brexit) – Gweler y wefan yma (Saesneg yn unig)

  • Mae’r elusen yn darparu adnoddau, gwybodaeth a chyngor am ddim fel bod modd i unrhyw un wirio’r honiadau a glywn gan wleidyddion a’r cyfryngau
  • Mae’r adrannau hynny o’r wefan sy’n ymdrin â’r Economi, Iechyd, Trosedd, Addysg, Mewnfudo a’r Gyfraith yn debygol o gynnwys eitemau sy’n ymwneud â Brexit, felly fe allai fod o werth cymryd golwg yn y fan hon hefyd

 

https://www.wlga.cymru/resources-general