Adnoddau - Cymdeithas Sifil

Paratoi at Brexit - Canllawiau i Fudiadau Trydydd Sector Mawr a Bach yng Nghymru - Edrychwch ar y canllaw yma

Cyhoeddwyd gan Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit

Nod y ddogfen hon yw helpu mudiadau cymdeithas sifil yng Nghymru i asesu peryglon Brexit ac ystyried ffyrdd posib o baratoi. Bwriedir iddi ymdrin â sawl canlyniad gwahanol posib gan gynnwys gadael gyda chytundeb ymadael, a gadael heb gytundeb, ac i gynorthwyo mudiadau i fapio sefyllfaoedd posib


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30