CLiLC

 

Datganiadau i’r wasg

  • RSS

Archifau

Apwyntio Arweinydd newydd CLlLC 

Dydd Gwener, 06 Rhagfyr 2019 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion
Cafodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Bwrdesitref Sirol Rhondda Cynon Taf, ei apwyntio yn Arweinydd CLlLC yng nghyfarfod Cyngor CLlLC (29fed Tachwedd 2019), yn dilyn cyflwyniad y cyn-Arweinydd y Farwnes Wilcox o Gasnewydd i Dŷ’r... darllen mwy
 

Gwelliant nodedig mewn addysg yng Nghymru 

Dydd Mawrth, 03 Rhagfyr 2019 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion
Mae CLlLC heddiw wedi croesawu’r canlyniadau PISA diweddaraf, sy’n dangos gwelliant nodedig ymhob ardal o system addysg Cymru. Wedi’i gydlynu gan y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD), mae PISA’n asesu dealltwriaeth a ... darllen mwy
 

Diwygiadau sylweddol i gynghorau yng Nghymru 

Postio gan
Jenna Redfern
Dydd Mawrth, 19 Tachwedd 2019
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi diwygiadau eang i lywodraeth leol drwy’r Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru), a gyhoeddwyd heddiw. Bydd y Bil yn darparu pŵer cymhwysedd cyffredinol newydd i gynghorau, yn symleiddio gofynion... darllen mwy
 

Arweinwyr cynghorau DU yn cytuno i weithredu ar y cyd ar safonau mewn bywyd cyhoeddus 

Dydd Gwener, 08 Tachwedd 2019 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion
Cyfarfu arweinwyr y pedwar Cymdeithas Llywodraeth Leol yn Fforwm y DU yng Nghaerdydd ar y 5ed o Dachwedd i drafod ein blaenoriaethau cyffredin a chytuno rhaglen ar y cyd o weithredu i hybu gwarineb mewn bywyd cyhoeddus. Gan groesawu ei... darllen mwy
 

Cyllid ar gyfer cefnogaeth ddigidol yn cael ei groesawu gan CLlLC 

Dydd Iau, 31 Hydref 2019 Categorïau: Diwygio maes llywodraeth leol Newyddion
Mae CLlLC wedi croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru heddiw am gyllid a fydd yn cefnogi cynghorau i wneud defnydd o dechnoleg ddigidol i ailwampio sut y mae gwasanaethau lleol yn cael eu darparu. Mewn cyfarfod o’r Bwrdd Gweithredu yn Sir y Fflint ... darllen mwy
 

Ceisio barn ar wasanaeth synhwyraidd a chyfathrebu yn Ne Ddwyrain Cymru 

Dydd Mawrth, 29 Hydref 2019 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion
Gwahoddir rhieni yn Ne Ddwyrain Cymru i fynychu unrhyw un o nifer o gyfarfodydd sy’n cael eu cynnal i ganfod barn ar y ddarpariaeth o wasanaethau synhwyraidd a chyfathrebu yn y rhanbarth, fel rhan o adolygiad annibynnol. Yn cael ei adnabod fel... darllen mwy
 

CLlLC yn croesawu £12.8m o gyllid ychwanegol ar gyfer dyfarniad cyflog athrawon 

Dydd Mawrth, 22 Hydref 2019 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Dysgu gydol oes Newyddion
Mae CLlLC heddiw wedi croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru o £12.8m o gyllid ychwanegol i helpu i gwrdd â’r gost o godiadau i gyflogau athrawon. Dyma’r flwyddyn gyntaf i Lywodraeth Cymru allu gosod cyflogau ac amodau athrawon yn dilyn datganoli’r ... darllen mwy
 

Cydnabod llwyddiannau sylweddol Arweinydd CLlLC yn y Rhestr Anrhydeddau 

Dydd Mawrth, 10 Medi 2019 Categorïau: Newyddion
Mae Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) a Chyngor Dinas Casnewydd, y Cynghorydd Debbie Wilcox, wedi cael ei chreu yn Farwnes yn Rhestr Anrhydeddau ymddiswyddo y cyn Brif Weinidog Theresa May. Caiff y Cynghorydd Wilcox ei chydnabod ... darllen mwy
 

“Bydd cynghorau yn gwneud popeth o fewn eu gallu i waredu effeithiau gwaethaf Brexit ar wasanaethau lleol hanfodol” 

Dydd Iau, 05 Medi 2019 Categorïau: Ewrop Newyddion
Daeth swyddogion ac aelodau arweiniol Brexit ynghyd heddiw mewn digwyddiad i drafod paratoadau ar gyfer Brexit, yng nghanol aneglurder parhaus yn San Steffan. Ymunodd y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit Jeremy Miles, ynghyd a Llywydd... darllen mwy
 

Adolygiad Gwariant: “Mae’n amser i anrhydeddu addewid i fuddsoddi yng ngwasanaethau lleol hanfodol Cymru” 

Dydd Mercher, 04 Medi 2019 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
Yn dilyn yr Adolygiad Gwariant heddiw, mae arweinwyr cyngor yn galw am unrhyw gyllid ychwanegol a dderbynnir gan Lywodraeth Cymru i’w fuddsoddi mewn gwasanaethau lleol hanfodol. Amlinelliad yw Adolygiad Gwariant Llywodraeth y DU o sut y bydd ... darllen mwy
 
Tudalen 1 o 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>
https://www.wlga.cymru/news