CLILC

 

Datganiadau i’r wasg

  • RSS

Archifau

Cefnogi pobl ifanc trwy’r argyfwng 

Dydd Llun, 29 Mehefin 2020 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion
Mae cynghorau yng Nghymru wedi canmol gweithwyr ieuenctid am eu rôl gwerthfawr yn cefnogi pobl ifanc yn ystod yr argyfwng presennol. Wrth nodi Wythnos Gwaith Ieuenctid eleni, mae llywodraeth leol wedi cydnabod sut mae gweithwyr ieuenctid wedi... darllen mwy
 

Rhan i bob partner ei chwarae i sicrhau cynaliadwyedd cyllidebol y sector gofal, meddai CLlLC 

Dydd Llun, 22 Mehefin 2020 Categorïau: Gwasanaethau cymdeithasol Newyddion
Mae angen i bartneriaid dynnu ynghyd i helpu i sicrhau cynaliadwyedd ariannol y sector gofal cymdeithasol, yn ôl arweinwyr cyngor yng Nghymru. Mae galw eithriadol a chostau ychwanegol dros nifer o flynyddoedd wedi rhoi gwasanaethau gofal... darllen mwy
 

Rhagor o lacio ar y cyfyngiadau, wrth i lywodraeth leol groesawu eglurder ar gyfer busnesau manwerthu a thwristiaeth 

Dydd Sadwrn, 20 Mehefin 2020 Categorïau: Gwasanaethau diogelu’r cyhoedd Newyddion
Mae cynghorau yng Nghymru wedi croesawu eglurder i siopau a busnesau twristiaeth yng nghyhoeddiadau diweddaraf y Prif Weinidog ar newidiadau i’r cyfyngiadau. Bu Arweinwyr mewn trafodaethau gyda chyrff twristiaeth yn yr wythnosau diwethaf, ac wedi ... darllen mwy
 

Cynghorau yn croesawu taliad ychwanegol o £500 i staff gofal 

Dydd Gwener, 05 Mehefin 2020 Categorïau: Gwasanaethau cymdeithasol Newyddion
Yn ymateb i gadarnhad y Prif Weinidog y bydd holl staff sy’n gweithio mewn cartrefi gofal yn derbyn taliad ychwanegol o £500, dywedodd y Cynghorydd Huw David (Penybont ar Ogwr), Llefarydd CLlLC dros Ofal Cymdeithasol a Iechyd: “Rydyn ni’n... darllen mwy
 

Cynllun pwyllog ac arloesol ar gyfer disgyblion i “Ddod i’r Ysgol, Dal Ati i Ddysgu, Paratoi ar gyfer yr Haf a mis Medi” o 29ain Mehefin yn cael ei groesawu gan gynghorau 

Dydd Mercher, 03 Mehefin 2020 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion
Yn ymateb i’r cyhoeddiad gan y Gweinidog Addysg heddiw, dywedodd y Cynghorydd Ian Roberts (Sir Y Fflint), Llefarydd CLlLC dros Addysg: “Mae’r ffordd hon ymlaen yn rhoi cyfle i bob plentyn i gael gweld eu ffrindiau ac athrawon wyneb-i-wyneb,... darllen mwy
 

“Marathon nid sbrint” yw’r ymateb i COVID 

Dydd Gwener, 29 Mai 2020 Categorïau: Gwasanaethau diogelu’r cyhoedd Newyddion
Mae arweinwyr cyngor heddiw wedi croesawu agwedd pwyllog y Prif Weinidog heddiw wrth gymryd camau cymedrol i leddfu’r clo yng Nghymru yn araf bach. O ddydd Llun ymlaen, bydd pobl o ddau gartref gwahanol yn yr un ardal leol yn gallu cwrdd tu allan ... darllen mwy
 

Cynllun “uchelgeisiol” Llywodraeth Cymru i brofi, olrhain a diogelu yn hanfodol i fyw â Coronafeirws 

Dydd Gwener, 15 Mai 2020 Categorïau: Gwasanaethau diogelu’r cyhoedd Newyddion
Yn ymateb i gynllun Llywodraeth Cymru i brofi, olrhain a diogelu, dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan (Rhondda Cynon Taf), Arweinydd CLlLC: “Mae ein bywydau ni wedi cael eu heffeithio’n ddwys gan COVID-19, a tra ein bod ni’n dysgu mwy am... darllen mwy
 

Cynghorau i fabwysiadu dull gyffredin i sicrhau y gall canolfannau ailgylchu gael eu gweithredu’n ddiogel cyn ystyried ail-agor 

Dydd Gwener, 08 Mai 2020 Categorïau: Newyddion Yr amgylchedd, gwastraff a bioamrywiaeth
Mae cynghorau yng Nghymru wedi cytuno y byddant angen hyder mewn lefelau staffio digonol, cydymffurfiant iechyd a diogelwch, ac ymgynghori gydag Undebau Llafur, cyn gallu ystyried ail-agor Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref (CAGCau) mewn... darllen mwy
 

CLlLC yn croesawu dull pwyllog y Prif Weinidog i gyfyngiadau presennol 

Dydd Gwener, 08 Mai 2020 Categorïau: Newyddion
Yn ymateb i gyhoeddiad y Prif Weinidog, dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan (Rhondda Cynon Taf) Arweinydd CLlLC: “Rydyn ni’n croesawu’r dull gofalus tuag at y cyfyngiadau a amlinellodd y Prif Weinidog heddiw. Er bod y mân newidiadau yma’n... darllen mwy
 

“Dewn at ein gilydd i nodi carreg filltir Diwrnod VE trwy aros ar wahan” 

Dydd Iau, 07 Mai 2020 Categorïau: Diogelwch cymunedau a thân ac achub Newyddion
Mae cynghorau yn annog unrhyw un sy’n dymuno coffau 75 mlwyddiant Diwrnod VE y penwythnos yma ond i wneud hynny gartref, a gan lynnu at ganllawiau ymbellhau cymdeithasol. Noda Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop (VE) y dydd pan y daeth y brwdro yn... darllen mwy
 
Tudalen 1 o 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40 > >>
https://www.wlga.cymru/news