Cynlluniau gweithredu datgarboneiddio awdurdodau lleol

 

Mae llawer o Awdurdodau Lleol wrthi’n diweddaru eu Cynlluniau Gweithredu ar Ddatgarboneiddio. Byddant ar gael ar y dudalen hon yn fuan.

Yn y cyfamser, ewch i wefan yr Awdurdod Lleol i weld eu Cynllun Gweithredu a’r gwaith maent wedi bod yn ei wneud ar ddatgarboneiddio.

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30