Cydgysylltydd Bwyd a Hwyl Cenedlaethol Dros Dro

Gradd/Cyflog:        Graddfa 5 SCP 33 – 41 (£36,922 -£44,863)

Dyddiad Cau: Dydd Sul 23 Ionawr 2022                 


Swydd o dan gyfyngiadau gwleidyddol: Ydi                              

Cymraeg yn hanfodol: Nac ydi. Mae’r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn rhugl yn ddymunol.


Ynglŷn â’r Swydd

Bwyd a Hwyl yw enw brand y Rhaglen Gwella Gwyliau’r Haf (SHEP) Llywodraeth Cymru, sef rhaglen addysg yn yr ysgol sy’n darparu addysg am fwyd a maeth, gweithgarwch corfforol, sesiynau cyfoethogi a phrydau bwyd iach i blant mewn ardaloedd o amddifadedd cymdeithasol yn ystod gwyliau’r haf. Bydd Llywodraeth Cymru’n cynnal adolygiad llawn o’r rhaglen yn 2022 ac mae’n ceisio recriwtio Cydgysylltydd Cenedlaethol Dros Dro i arolygu darpariaeth y rhaglen yn ystod cyfnod yr adolygiad. Bydd y Cydgysylltydd Bwyd a Hwyl Cenedlaethol presennol yn gadael ei swydd ar 31 Mawrth 2022 a bydd amser i gael cyfnod trosglwyddo gyda’r ymgeisydd llwyddiannus.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dangos ymrwymiad i’r rhaglen ers 2017 a disgwylir derbyn cyllid i ehangu yn y dyfodol am gyfnod y llywodraeth bresennol. Mae CLlLC yn cydgysylltu cyflwyniad y rhaglen trwy gydweithio’n agos â chynghorau ac asiantaethau partner.


Lawrlwythwch y Pecyn Recriwtio Yma

Lawrlwythwch y ffurflen Gais Yma


I gael sgwrs gychwynnol ynglŷn â’r swydd a’r sefydliad, cysylltwch â Sharon Davies, Pennaeth Addysg ar 07425125403.

I wneud cais, anfonwch lythyr eglurhaol gyda ffurflen gais wedi'i chwblhau erbyn y dyddiad cau, Dydd Sul 23 Ionawr 2022 i:

recruitment@wlga.gov.uk


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30