Cylch Llywio Materion Cartrefi Gwag

Mae cylch llywio wedi’i sefydlu ar gyfer Menter ‘Troi Tai’n Gartrefi’ Llywodraeth Cymru, sy’n ymwneud â chartrefi gwag.

Aelodau

Llywodraeth Cymru: (Cadeirydd y Cylch Llywio)

  • Alyn Williams: Tîm Tai’r Sector Preifat
  • Huw Mclean: Swyddog Polisïau Adfywio ac Adnewyddu

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru:

  • Jim McKirdle: Swyddog Polisïau Tai

Y cylchoedd rhanbarthol (Cadeiryddion)

  • Gogledd - Gavin Griffiths - Rheolwr Adnewyddu Tai - Cyngor Sir y Fflint
  • Caerdydd a Bro Morgannwg - Elen Probert - Prif Swyddog Materion Tai a Difwyno - Cyngor Bro Morgannwg
  • De-orllewin - Mark Wade - Rheolwr Gwasanaeth Addasu ac Adnewyddu Tai - Dinas a Sir Abertawe
  • Gwent - Kenyon Williams - Rheolwr Tai’r Sector Preifat - Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
  • Cwm Taf - Julian Pike - Rheolwr Adnewyddu Tai - Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
  • Canolbarth a’r Gorllewin - Jonathan Willis - Rheolwr Tîm Gwella Cartrefi - Cyngor Sir Gâr

Mae rhagor o wybodaeth gan: Jim McKirdle

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30