Cydweithio â sipsiwn a phobl grwydrol eraill i bennu angen safleoedd

Dydd Mawrth, 26 Gorffennaf 2016

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) wedi sicrhau sipsiwn a phobl grwydrol eraill y bydd cynghorau lleol yn parhau i gydweithio’n agos â nhw i bennu a fydd angen safleoedd newydd.

Gan ymateb i bryderon am angen safleoedd newydd, meddai llefarydd ar ran WLGA:

“Yn ôl Deddf Tai Cymru 2014, rhaid i gynghorau lleol asesu trefniadau llety i bennu anghenion sipsiwn a phobl grwydrol eraill ym mhob bro.”

“Mae pob cyngor lleol wedi asesu anghenion ei ardal yn fanwl a chyflwyno’r canlyniad i Lywodraeth Cymru bellach.”

“Bydd y cynghorau lleol yn parhau i gydweithio’n agos â sipsiwn a phobl grwydrol eraill i ddatblygu safleoedd priodol lle bo modd a gofalu y byddan nhw’n deall eu hanghenion drwy’r amser.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30