CLILC

 

Ymchwiliadau pwyllgorau 2020

Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n ymwneud â chylch gwaith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Mae rhagor ar wefan y Senedd yma


Ymchwiliad i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 

Mae rhagor ar wefan y Senedd yma


Ymchwiliad i effaith argyfwng Covid-19 ar blant a phobl ifanc yng Nghymru

Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

Mae rhagor ar wefan y Senedd yma


 

https://www.wlga.cymru/committee-inquiries-2020