Ymchwiliadau pwyllgorau 2020

Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n ymwneud â chylch gwaith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Mae rhagor ar wefan y Senedd yma


Ymchwiliad i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 

Mae rhagor ar wefan y Senedd yma


Ymchwiliad i effaith argyfwng Covid-19 ar blant a phobl ifanc yng Nghymru

Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

Mae rhagor ar wefan y Senedd yma


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30